Måndag – Minisar (8–9 år) – Högkvarteret 18.00-19.30