KulturCamp 2023

 

 

Teaterläger

På teaterlägret spelar vi teater och leker teaterlekar, improviserar och provar på olika uttryck och roller på ett lekfullt och roligt sätt. Vi avslutar lägret med en föreställning där vi visar upp vad vi har gjort under lägret för de närmaste – detta sker på fredagen efter lunch.

 

* Vi månar om största möjliga tillgänglighet för barns kulturutövande oavsett vårdnadshavares inkomst och söker hålla kostnaderna nere – dock är vi medvetna om att kostnaderna för vissa hushåll kan vara påfrestande, – för andra inte alls.
För att underlätta deltagande tipsar vi om Kulturhusets stödfond ”Sven-Inges Minnesfond” där man kan söka subvention med upp till 390 kr per lägerdeltagare. Ansökan skickas till info@teaternshus.se och märks ”Sven-Inges minnesfond”.

Tider: Dagen börjar kl. 10.00 – huset är öppet från 9.45. Dagens avslutas cirka kl. 16.00. Fredagen avslutas med uppspel och är klart strax efter lunchtid.

Att ha med:
Ta med ”Egen Lunch” (efter tycke och smak) och vattenflaska att fylla på under dagen. Kläder ”att röra sig i” samt mjuka bekväma skor, är bra att ha.
Förmiddagsfrukt och eftermiddagsfika bjuder vi på.

Huvudledare Teater: Klara Berg

Anmälan: mejla kulturcamp_teater@teaternshus.se
OBS – Vid anmälan skriv: Namn, personnummer, adress, telefon, eventuella allergier samt Målsmans namn och kontaktuppgifter.

Betalning: Sker i sin helhet senaste 20 dagar efter anmälan på PG 56 98 17 – 0.
Vi mejlar dig en faktura med betalning inom 20 dagar. 30% av fakturan är en bokningsavgift. Bokningsavgiften återbetalas inte vid en eventuell avbokning oavsett orsak. Vid sen avbokning, 6 dagar innan läger eller senare återbetalas inget. Blir deltagare akut sjuk så försöker vi boka om platsen till annat läger, men vi kan inte garantera att det blir någon plats till dig under pågående säsong. Om inte betalning är gjort kommer platsen omedelbart istället att erbjudas efter väntelista. Pengar återbetalas ej efter lägret startat.

 

Mobilpolicy – Telefonerna lämnas på avsedd plats, i tyst eller avstängt läge när dagen börjar. Under lunchen får eleverna tillgång till mobil. Detta gäller alla lägerdeltagare OM inte annat överenskommes.
Vid behov av kontakt ringer man huvudledare Klara Bergh på telefon: 0722-697804

Nolltolerans mot mobbing och trakasserier.
Teaterns Hus och Barnkulturhuset har nolltolerans mot mobbning obstruktion och/eller trakasserier. Huset är en plats där alla behöver känna sig trygga för att ge fokus runt lekfullhet och teaterpedagogik.
Policyn vi jobbar enligt är: efter EN skriftlig varning, kommer vi vid upprepande därefter be berörd elev att avlägsna sig från verksamheten.
Vid allvarligare incidenter kan vi be elev att omedelbart avbryta sin medverkan.

Välkomna.
– Ledningen Teaterns Hus