Om Teaterns Hus i Linköping


 

Teaterns Hus i Linköping
Har en bred scenisk produktion med flera ensembler och en stor och bred kursverksamhet, engagerade ledare och ett starkt stöd i sin samarbetspartner studieförbundet NBV Östergötland.

Bedriver en bred och vital kursverksamhet och har ca 180-200 barn, ungdomar och vuxna aktiverade i kulturverksamhet.

Arrangerar och organiserar under oktober månad länets största teaterfestival för barn och unga.
En fest för folk med sceniskt kulturintresse!

Är till antalet deltagare, verksamhet, produktioner samt till antalet föreställningar, Linköpings utan tvekan största teaterförening.

Föreningen arbetar brett och gränsöverskridande med amatörer som proffs, barn/ungdomar och vuxna. Teaterns Hus administrerar flertal sektioner och ensembler, var och en med sina specifika uppgifter och uppdrag.

Ung som gammal – ny som erfaren – amatör som proffs!
Alla är välkomna till oss och vi ska försöka guida er vidare bland vårt utbud. – här finns repetitioner, föreställningar som kurser. Du är välkommen både som deltagare som åskådare. Vi vill vara ett brett scenkonsthus med plats för alla. Glädje, gemenskap och gemensamt ansvar – både för oss själva som för produktionerna som för huset – är en självklarhet för alla inblandade.

Medlemskap i Teaterns Hus

Bli medlem i Globengruppen nu!
Det är enkelt att stödja verksamheten samt vårt kulturhus. Som medlem får du information, inbjudningar och erbjudanden!
Medlemsavgiften är viktig och ligger till grund för driften av TEATERNS HUS.
Alla som deltar i Globengruppens aktiviteter, teaterproduktioner eller kurser och kursverksamhet skall vara medlemmar.
Medlemsavgiften är per kalenderår.
Medlemsavgiften är på 120kr per person och år. Familjemedlemskap är på 300 kr per kalenderår.
Betala in på PG: 56 98 17 – 0
OBS – Kursavgifter betalas EJ in på detta konto utan på separat inbetalningsavi. Kursverksamheten sker i samarbete och administreras av studieförbundet NBV Östergötland.

Glöm inte att uppge: Namn, Adress, Mejladress samt Pers.nr 6 första siffror.

Välkommen som medlem!

Historik Globenteatern i Linköping

Globenteatern, som från början var Linköpings Godtemplarhus, byggdes 1883 och har varit föreningslokal för flera av Godtemplarnas loger i Linköping. Den 9 januari 1884 invigdes byggnaden på Snickaregatan 2 i närvaro av dåvarande landshövding De la Gardie. På den tiden vätte byggnadens entré direkt mot Snickaregatan med en stensatt gång. Men när hyresfastigheten framför huset senare byggdes så blev byggnaden undanskymd inne på gården.
Innanför byggnadens nuvarande entré fanns förr på bottenplanet en tvårumslägenhet för vaktmästaren samt en bibliotekslokal. På andra våningen fanns två lägenheter om ett rum och kök, vilka uthyrdes. 1908 bildades stadens första studiecirkel här genomlektor Oscar Olsson. Cirkeln övertog då det bibliotek som fanns i huset. Studiecirkeln och biblioteket var knutna till varandra fram till 1920-talet då nya former av cirklar kom. Sedan 1973 finns biblioteket i Gamla Linköping. Det är idag landets äldsta fungerande folkrörelsebibliotek. Namnet ”Globen” har tillkommit de senare åren. Lokalen har varit flitigt använd som teater och danslokal. Många revyer har spelats här. Från 1940-50 talen med Tjadden Hällström, ”Lingkabarén”, SGU-revyn. Sedan ett par år tillbaka producerar Håkan Bäck i olika konstellationer, numera i Teaterns Hus, barn och nöjesteaterproduktioner i lokalerna.