Beskrivning av våra teaterkurser

Minstingarna: 4-6 år

Teaterlek och möjlighet att få prova teater för de minsta. Målet är att barnen under roliga och trygga former ska få pröva på att stå på scen och öva för att på så sätt utveckla självförtroendet och viljan att stå på scen.

Varje termin slutar i ett litet uppspel för familj och vänner.

Minisar: 7-9 år

Teaterlek och möjlighet att få prova teater. Målet är att barnen under roliga och trygga former ska få pröva på att stå på scen och öva röst och kroppsspråk för att på så sätt utveckla självförtroendet och viljan att stå på scen.

Varje termin slutar i ett litet uppspel för familj och vänner.

Mellisar: 10-12 år

I denna kurs arbetar man med att våga stå på en scen. En grund läggs i hur man arbetar med improvisationer, kroppsspråk, röst och olika karaktärer. Man jobbar också med dramaövningar och man börjar bygga karaktärer. Arbetet med att utveckla röst, kroppsspråk och improvisation fortsätter.

Varje termin slutar i ett litet uppspel för familj och vänner.

Dramagrupp: 13-16 år

För alla som har deltagit i ”Mellangruppen” eller som kommer som helt nya deltagare i ålder 13-16 år.

Längd: 1 termin.

Deltagare: Alla som har deltagit i Mellan eller som kommer som helt nya deltagare i ålder 13-16 år går Ungdomsgruppens Grundkurs.

Inriktningen är att ge deltagarna säkerhet på scenen och att våga synas och höras. Man börjar också arbetare djupare med karaktärsbyggande och med status och relationer. Deltagarna jobbar också mycket med att lära känna sig själva och sin egen karaktär för att lära sig skillnaden mellan det egna jaget och karaktären på scen. Arbetet med att förstärka röst och kroppsspråk fortsätter och det gör även arbetet med improvisation i olika former. Terminen slutar i ett litet uppspel för familj och vänner.

Dramagrupp: 16 – 20 år

För alla som har deltagit i ”Dramagrupp 13-16” eller som kommer som helt nya deltagare i ålder 16-20 år.

Längd: 1 termin.

Deltagare: Alla som deltagit i Ungdomsgruppen och drama 13-16 år samt som ny kommande.

Denna kurs ska vara inriktad på hur man bygger en karaktär och hur man arbetar mot att göra en färdig teaterproduktion. Förberedande för deltagande i någon av Ungdomsgruppens Produktionsgrupper. Terminen slutar i ett litet uppspel för familj och vänner.

Vuxengrupp: ca 18 +

För alla i ålder 18 år och upp – Nya som gamla intresserade är välkomna att prova på drama och teater.

Längd: 1 termin. 11-12 träffar

Deltagare: Nybörjare samt tidigare deltagare som deltagit i våra kurser.

Denna kurs inriktas på att prova på teater och drama, samspela och prova på text och samarbete, röst och att skapa en karaktär. Terminen slutar i ett litet uppspel för familj och vänner.