Teaterkurser Höstterminen 2019 med kursstart v. 36.
Uppstartsmöte är den 29 aug kl 17.00

  • Svingelskogen på Nya Folkparksteatern i Gamla Linköping

Med reservation för ändringar

Kursansvarig: Håkan Bäck
All kursverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet NBV Östergötland.
Den generella inriktningen för all Globengruppens teaterkursverksamhet är
att deltagarna ska få göra teater och stå på en teaterscen inför publik vid terminsavslut.

 

Anmälan och avanmälan till kurser skickas till respektive grupp

Dom uppgifter vi behöver för anmälan är:

  • För och efternamn på eleven
  • Personnummer (även de fyra sista siffrorna)
  • Gatuadress
  • Postnummer och ort
  • Mailadress
  • Telefonnummer

Mailaddresser för anmälan och avanmälan finns på respektive gruppsida:

Allmän info och andra frågor (OBS Ej anmälningar) om kursverksamheten skickas till: kurser@globengruppen.se

 

Medlem i Teaterns Hus
För att deltaga i vår kursverksamhet så ska man
vara medlem i Teaternshus: 120kr st / 300 familj, per Kalenderår.
Medlemsavgiften går till att finansiera husets hyreskostnader.
Betala på PG:56 98 17-0 Skriv: Namn, Kursdag; Tid, Telefonnummer

OBS! Anmälan till kursen görs varje termin
Pga av den nya lagen om GDPR så måste en ny anmälan göras inför varje ny termin.

Kurserna avslutas alltid med uppspel för alla kurser och deltagare i Teaterns Hus Globenteatern.

 

Teaterkurser Hösten 2019